DEĞERLERİMİZ


  • Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,
  • Özverili, çalışkan, gelişime açık, çözüm odaklı ve donanımlı kadro ile çalışmak,
  • Olumlu kurumsal iklim oluşturmak,
  • İnsan ilişkilerinde adil, güvenli, saygı, sevgi, açık iletişim ve sempatik ve empatik yaklaşımları esas almak,
  • Akademik başarıyla birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanında da başarılı bireyler yetiştirmek,
  • Ana dilimizin yanı sıra İngilizce ve ikinci bir yabancı dili de etkin bir şekilde öğretmek,
  • Öğrencilerimizin birey olarak biricikliğini ve tekliğini önemsemek,
  • Sevdikleri bir sanat dalıyla en azından bir hobi olarak ilgilenmelerini sağlamak,
  • Manevi anlamda değerler eğitimini etkin biçimde almalarını sağlamak,
  • Etkin düşünebilen, olumlu eleştiriye açık, ilişkilerde güven veren, üst bilince ulaşmalarına rehberlik etmektir.